High5People

High5people

High5people io is een sociale onderneming met als doel justitiabelen en werkzoekenden die onder de participatiewet vallen optimaal te ondersteunen bij hun re-integratieproces gericht op het verkrijgen en behouden van een baan. 

We bieden hen onder 1 dak volledige ondersteuning op de zes leefdomeinen in optimale samenwerking met ketenpartners.

High5people is een initiatief van Start Foundation, Stichting 180 en Bert Heeren.
Stichting 180 richt High5people BV op en er wordt gewerkt volgens het principe: “De stichting is er voor de re-integranten en de re-integranten zijn er voor de onderneming”

Stichting 180 is 100% eigenaar van High5people BV io
 

Webdevelopment

YUZZ  |  XSIT Consultancy  |  GreenApples